18.6.2024
Milan
107458
23
Víceslovná křestní jména


Víceslovná křestní jména se u nás začínají objevovat v 16. století u šlechty. Od 17. století je pak nosí i měšťané a nakonec poddaní. Zatímco poddaní užívali maximálně 4 jména, u šlechticů to mohlo být i více než 10.

Důvodů proč dát dítěti více jmen bylo několik. Dítě s více jmény mělo více patronů a zároveň tedy více ochránců. Z vděčnosti přidávali rodiče svému dítěti ke jménu, které mu vybrali, také jméno jeho kmotra. V jiných případech bylo přidáno ke zvolenému jménu také jméno otce. V pozdější době se začínala prosazovat také jména vlastnecká, která neměla nositele z řad svatých a aby mohlo být dítě pokřtěno, muselo mít ještě jedno jméno po některém ze světců. Ve dvacátém století už nebyla víceslovná křestní jména tak běžná. Důvodem byl také zákon, který znemožňoval rodičům dát dětem více než 1 jméno. Tento zákon platil od 3. 7. 1950 do 30. 6. 2001. V roce 2001 došlo ke změně, občanům české národnosti byla povolena 2 jména, občanům cizí národnosti více jmen. Mnoho lidí, nejen rodičů, okamžitě využilo této možnosti. Důvodů může být několik: rodiče se nedohodnou na jednom konkrétním jméně nebo se jim prostě líbí jmen více, mnozí lidé si dnes sestavují rodokmeny a zde nachází mnoho jmen, které by chtěli svému dítěti dát, pak je těžké z nich vybrat třeba pouze dvě. :-) Pokud rodiče chtějí dát svému dítěti neobvyklé jméno a obávají se, jak ho bude okolí vnímat, mohou přidat ještě jedno běžnější a jeho nositel si pak může v budoucnu vybrat, které chce používat.

Ve víceslovných jménech se nejčastěji objevují jména Anna a Jan. Zvláštním případem jsou jména jako: Maří Magdalena nebo Jan Nepomuk, kde druhým jménem je vlastně přídomek, ikdyž jméno Magdalena se stalo běžným křestním jménem.

Na následující tabulce je přehled nejčastějších víceslovných jmen v ČR, seřazený podle oblíbenosti. Záměrně neuvádím počty, protože každé toto jméno má několik variant, které se liší např. diakritikou. Možná se zdá být překvapivá devátá pozice Maří Magdaleny, ale když vezmeme v úvahu, že téměř všechny nositelky tohoto jména se narodily nejpozději v 50. letech, je jasné, že toto jméno muselo být ještě v první polovině 20. století relativně dosti oblíbené a běžné.

Jakub Jan
Jan Jakub
Tuan Anh
Matyáš Jan
Jan František
Jan Antonín
Jan Josef
Jan Pavel
Matyáš Josef
Jakub Josef
Nejčastější mužská víceslovná jména v ČR

Anna Marie
Marie Anna
Sofie Anna
Anna Maria
Viktorie Anna
Julie Anna
Jana Marie
Kateřina Anna
Maří Magdalena
Eliška Anna
Nejčastější ženská víceslovná jména v ČR

Pokles v letech 2013 a 2014 je ještě více patrný na grafu, který zobrazuje počet víceslovných jmen na 100000 obyvatel narozených v příslušném roce.

Počty víceslovných křestních jmen za jednotlivé ročníky narození

Počty víceslovných křestních jmen na 100000 obyvatel za jednotlivé ročníky narození

Pokud se rodiče rozhodnou dát svému dítě víceslovné jméno, vyvstane hned několik otázek. Jak ho budou oslovovat? Kdy budou slavit jeho svátek? Jak bude dítě zvládat situaci, kdy ho bude někdo oslovovat jedním jménem a někdo jiný jménem druhým?


Přečtěte si také:

SVÁTKY

Proč slavíme svátky a jak se vyvíjel kalendář.

OBEC, MĚSTYS, MĚSTO, STATUTÁRNÍ MĚSTO

Může být město počtem obyvatel menší než obec? Na tuto a další otázky odpoví tento článek.

PŘÍJMENÍ NA PRVNÍCH MÍSTECH V OKRESECH

Nejvíc prvních příček zaujímá podle očekávání Novák/Nováková. Která další příjmení se v tomto směru prosadila?

PŘEHLED MATRIK

Seriál o českých matrikách na internetu.

Verze pro mobilní telefony a zařízení
Přepnout na verzi pro počítače
Kontakt: pavel@jandora.cz
1,5 tis. To se mi líbí
TOPlist