Přehled matrik Naše jména
 
  
 

Přehled matrik
Sbírky matrik mapa
Acta Publica
Archivní Vademecum ZA v Opavě
Východočeské archivy Zámrsk
České archivy
SOA Litoměřice
SOA Praha
AHMP
Porta fontium
Na internetu je celkem 8 oblastních archívů ČR, ve kterých jsou k dispozici matriky narozených, oddaných a zemřelých. Pokusil jsem se do mapy zaznačit oblasti, které jednotlivé sbírky matrik pokrývají. Jak je vidět, ne vždy jsou tyto oblasti ohraničeny hranicemi krajů. Nyní si jednotlivé sbírky matrik blíže představíme. Předtím bych chtěl upozornit, že není nutné zjišťovat, která obec spadá do které sbírky, stačí zadat obec do vyhledávání výše a kliknout na odkaz Matriky.

Acta Publica

Sbírka matrik Acta Publica zahrnuje obce (farnosti) kraje Jihomoravského, téměř celého kraje Zlínského a části kraje Vysočina. Je součástí Moravského zemského archivu Brno.

K jednotlivým matrikám se dostaneme najetím na záložku Vyhledávání a do zobrazeného formuláře zadáme požadovanou obec. Některé matriky pak lze najít zvlášť pod odkazem Vyhledávání podle původce. Do vyhledávání zadáme název obce a klikneme na požadovanou obec. Pokud je ve sloupci Strany číslo větší než 0, je matrika už naskenovaná. Kliknutím na lupu matriku zobrazíme. Předtím můžete zadat číslo strany, na které se matrika otevře. U některých matrik jsou k dispozici záložky v podobě sponek, které odkazují na jednotlivé části matriky. Snadno se tak dostaneme na začátky záznamů jednotlivých obcí nebo indexů.

Pokud se do aplikace zaregistrujete, máte k dispozici další možnosti - zapisovat vlastní poznámky, ukládat odkazy na strany matriky a hlavně možnost používat Nástěnku. Nástěnka slouží hlavně pro zadávání požadavků na přečtení zápisů v matrice a je hojně k tomuto účelu využívána. Další výhodou registrace je přístup k různým dokumentům. K těmto dokumentům se dostanete také z adresy: http://actapublica.eu/userdata a najdete tam např. seznamy téměř všech matrik pro jednotlivé okresy a bližší informace o nich.

Odkaz na sbírku matrik

Archivní Vademecum ZA v Opavě

Sbírka matrik zahrnuje obce (farnosti) kraje Moravskoslezského, Olomouckého a malé části Zlínského kraje. Je součástí Zemského archivu v Opavě.

Před vyhledáním matrik požadované obce lze nastavit různé filtry, které počet výsledků omezí pouze na ty, které potřebujete. Výběr databází použijeme pro omezení pouze na matriky. Časový rozsah použijeme na omezení časového období a tuto možnost zaškrtneme. Ve Specifickém filtru můžeme určit původce (farní úřad apod.), druh matriky (narození, oddaní, zemřelí). Lupa s otazníkem napoví možnosti zadání. Po zadání obce a kliknutí na Vyhledat se zobrazí seznam matrik. Ty, které jsou už naskenovány, jsou označeny obrázkem nad lupou. Druh matriky poznáme podle písmen N, O, Z, indexy podle označení I-N, I-O, I-Z. Kliknutím na již zmíněný obrázek se dostaneme ke skenu matriky

V matrice můžeme listovat kliknutím na náhled vlevo. Je škoda, že se zobrazí pouze 10 obrázků a nelze v levém pruhu scrollovat přes celý obsah matriky. Je nutné tedy použít šipky nahoře, nebo zadat číslo stránky v bílém poli vpravo od šipek. Pokud si chcete adresu stránky uložit, použijte odkaz Přímý odkaz na obrázek.

Odkaz na sbírku matrik

Východočeské archivy Zámrsk

Sbírka matrik zahrnuje obce (farnosti) kraje Pardubického, Královéhradeckého a části kraje Vysočina. Je součástí Východočeských archivů.

Zatímco v případě všech ostatních sbírek si prohlížíme matriky on-line, tato sbírka nabízí jeden pdf soubor, kde je seznam všech matrik, které spadají do oblasti, kterou sbírka zahrnuje. K tomuto souboru se dostaneme přes odkaz: Inventární seznam Sbírky matrik Východočeského kraje 1587-1949. Pokud je již uvedená matrika zpracována, je v seznamu uveden odkaz na soubor zip, který obsahuje jednotlivé strany matriky ve formátu jpg, takže je lze procházet běžnými prohlížeči obrázků. Možnost stáhnutí celé matriky najednou do počítače oceníme v případě matrik, do nichž nahlížíme častěji. Jinak je to ale spíše nevýhoda, protože soubor je dosti velký. Nemáme tak zároveň možnost si uložit přímý odkaz na konkrétní stranu matriky.

Mapu a stav digitalizace najdeme na úvodní stránce.

Odkaz na sbírku matrik

České archivy

Sbírka matrik zahrnuje obce (farnosti) kraje Jihočeského a části kraje Vysočina. Je součástí Státního oblastního archivu v Třeboni.

K procházení matrik se dostaneme kliknutím na záložku Hledání a dále v políčku Oblast hledání vybráním možnosti matriční knihy. Zobrazí se nám další formulář, kde do pole Hledaná slova zadáme název požadované obce. Dále můžeme omezit počet výsledků hledání vyplněním polí Datace... Po kliknutí na tlačítko Hledat se nám zobrazí přehled nalezených matrik, že matrika obsahuje index poznáme podle textu [index].

V matrikách listujeme buď přímým výběrem požadovaného snímku vlevo dole. Můžeme při listování také používat šipky, dokonce můžeme snímky otáčet. U některých matrik jsou uživateli zpracovány indexy, takže pokud vidíme záložku INDEX, máme k dispozici seznam příjmení, jmen, obcí a roků a kliknutím na ně se dostaneme přímo na příslušnou stránku matriky.

Další způsob, jak se k požadované matrice dostaneme, je kliknutí na záložku PRŮZKUMNÍK.

Odkaz na sbírku matrik

SOA Litoměřice

Sbírka matrik zahrnuje obce (farnosti) Ústeckého kraje a Libereckého kraje. Je součástí Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Do pole Rozšířené vyhledávání napíšeme požadovanou obec a po kliknutí na lupu se nám zobrazí seznam matrik. Každá položka obsahuje informace o typu matriky a časovém období. Po vybrání konkrétní matriky se zobrazí podrobnější informace a obrázek, který je odkazem do listování v matrice.

Tam na levé straně vidíme náhled 10 listů, další zobrazíme kliknutím na šipky nahoře, nebo zadáním čísla stránky. Odkaz na stránku matriky získáme kliknutím na permalink, kliknutím na uložit obrázek si můžeme stranu matriky uložit ve formátu jpg.

Odkaz na sbírku matrik

SOA Praha

Sbírka matrik zahrnuje obce (farnosti) Středočeského kraje. Je součástí Státního oblastního archivu v Praze.

Do pole vyhledávání napíšeme požadovanou obec a po kliknutí na tlačítko Vyhledat se nám zobrazí seznam matrik. Každá položka obsahuje informace o typu matriky a časovém období. Které matriky jsou k dispozici, poznáme podle sloupce Skeny.

Ovládací prvky jsou umístěny pouze na dolní liště: otáčení vlevo a pravo, posuvník pro zmenšování a zvětšování, výběr stránek a šipky pro posun o jednu stránku. Zajímavým prvkem je šipka pro stažení stránky matriky ve formátu jpg.

Po kliknutí na odkaz Dokumenty se zobrazí stránka s odkazy na mapy středočeských farností a stav digitalizace.

Odkaz na sbírku matrik

AHMP Praha

Sbírka matrik zahrnuje obvody Hlavního města Prahy. Je součástí Archivu Hlavního města Prahy.

Kliknutím na záložku Procházet a hledat zobrazíme strom, ve kterém procházíme přes rozdělení na katolické, nekatolické nebo civilní matriky na obvody a části Prahy. Po kliknutí na nejnižší úroveň stromu se zobrazí seznam matrik s označením typu matriky a časovým obdobím. Po kliknutím na požadovaný odkaz se dostaneme na detail vlastní matriky a kliknutím na obrázek na zadání ověřovacího kódu a po jeho zadání teprve k procházení jednotlivých stránek matriky.

V levé části máme pouze 10 náhledů stránek. Šipkami nahoře můžeme zobrazit dalších 10 náhledů nebo listovat v matrice po jednotlivých stránkách. Je škoda, že nelze zadat číslo stránky matriky. Kliknutím na ikonku řetězu vpravo nahoře získáme adresu stránky matriky. Ve spodní části máme kromě možnosti žvětšování a zmenšování také možnost přepnutí na režim celé obrazovky.

Odkaz na sbírku matrik

Porta fontium

Sbírka matrik zahrnuje obce (farnosti) Karlovarského kraje a Plzeňského kraje. Je součástí Státního oblastního archivu v Plzni.

Kliknutím na záložku Matriky se dostaneme přímo do vyhledávání v matrikách. Požadovanou obec zadáme do pole Místo. V části Typ můžeme výběr omezit na požadované typy a vyplněním polích Od roku, Do roku na požadované období. Kliknutím na tlačítko Použít se nám zobrazí seznam matrik. K požadované matrice se dostaneme kliknutím na lupu vpravo.

V levé části se nám zobrazí náhled na všechny strany matriky, takže se k požadované stránce dostaneme pohodlně pomocí posuvníku. V horní černé části se nachází tlačítka pro zvětšení, zmenšení, přepnutí do základní velikosti a režim celé obrazovky. Další skupina tlačítek nám umožňuje otočit stránku, zamknout zvolenou velikost, posun o stránku dopředu a dozadu a také zadání konkrétní stránky. V modré části je k dispozici šipka, pomocí které je možné stáhnout snímek aktuální stránky matriky. Ve spodní části jsou pak ještě podrobné informace o matrice. Stránku matriky můžeme posunovat myší při stisknutém levém tlačítku. Kolečkem myši pak můžeme stránku zvětšovat a zmenšovat. Určitým specifikem je, že po kliknutí na tlačítko Zpět prohlížeče se nedostaneme na předchozí prohlíženou stránku, ale do vyhledávání. Dalším je pak zajímavá vlastnost - stránka si pamatuje, co bylo ve filtru vyhledávání naposledy vyplněno.

Odkaz na sbírku matrik

Příště budeme pokračovat židovskými matrikami.

Přečtěte si také:

OBEC, MĚSTYS, MĚSTO, STATUTÁRNÍ MĚSTO

Může být město počtem obyvatel menší než obec? Na tuto a další otázky odpoví tento článek.

VÍCESLOVNÁ KŘESTNÍ JMÉNA

jsou v poslední době u nás ve velké oblibě. Jaká jsou nejčastější a kolik jich vlastně je?

 

SVÁTKY

Proč slavíme svátky a jak se vyvíjel kalendář.

PŘÍJMENÍ NA PRVNÍCH MÍSTECH V OKRESECH

Nejvíc prvních příček zaujímá podle očekávání Novák/Nováková. Která další příjmení se v tomto směru prosadila?

3 MINUTY Z...

Reportáže z obcí

Novinky:Info:
13.5.2019Doplněny počty obyvatel v obcích o rok 2018
3.9.2018
 
Volby 2018 - U každé zvolené obce teď najdete odkaz na kompletní seznam kandidátů
14.5.2018Doplněny počty obyvatel v obcích o rok 2017
4.5.2017Doplněny počty obyvatel v obcích o rok 2016
11.3.2017
 
Do skupin byly přidány přehledy nejoblíbenějších jmen ve vybraných státech
27.1.2017Doplněna četnost jmen a příjmení o rok 2016
15.12.2016K vybraným obcím byl přidán odkaz na video: Tři minuty z...
27.5.2016Stránky byly rozšířeny o seznam známých nositelů jmen a příjmení
10.5.2016Doplněny počty obyvatel v obcích o rok 2015
27.4.2016K příjmením byl přidán přehled podnikatelů
15.4.2016Byla přidána stránka Souboj příjmení.
2.2.2016Doplněna četnost jmen a příjmení o rok 2015
19.11.2015Otestujte si znalost měst a krajů v kvízu.
13.10.2015
 
Přibyla možnost zobrazit data pro více příjmení v tabulkách, grafu a na mapě. Ve vyhledávání přibyl sloupec Přidat příjmení.
3.10.2015Otestujte si znalost svátků v kvízu.
19.6.2015Byla přidána sekce Články
4.6.2015Ke každé obci byl přidán odkaz na matriky
8.5.2015Doplněny počty obyvatel v obcích o rok 2014
1.4.2015Vyhledávání kandidátů do komunálních voleb 2014 podle příjmení
31.1.2015Doplněna četnost jmen a příjmení o rok 2014
Dnes má svátek také: Matúš, Debora, Mateusz, Deborah

Co na těchto stránkách naleznete:
Četnost jmen a příjmení v oblastech, okresech, krajích, ročnících narození
Význam jmen, význam příjmení (průběžně doplňováno)
Svátky, pořadí a věkové průměry
Počty obyvatel v obcích od r. 1970
Počty obyvatel podle ročníků narození v celé ČR
Skupiny jmen a příjmení se společnými vlastnostmi
Možnost vytvořit si vlastní skupiny jmen a příjmení
Pomocníka při výběru jména dítěte
Pomocníka při tvorbě rodokmenu
Možnost vkládat příspěvky do diskuze případně požádat návštěvníky stránek o pomoc s hledáním konkrétní osoby
Kalendář na následujících 30 dní

V tabulce v prvním sloupci je zobrazeno jméno, příjmení, obec, okres kraj nebo ročník, ve druhém sloupci četnost. Po najetí kurzorem myši na četnost se zobrazí pořadí.

Na mapě nebo v grafu se zobrazuje četnost jmen a příjmení, po najetí kurzorem myši na prvek mapy nebo grafu se zobrazí podrobnosti.

Po kliknutí na tlačítko Skupiny lze zvolit skupinu příjmení nebo jmen, které mají společné vlastnosti.

Diskutovat můžete níže nebo v obecné diskuzi.

Více informací najdete na infostránce
Partnerské webyOstatní diskuze:
Sjezd rodáků Stavěšice
Bianca-Agency
FIT – Wellness pobyt – Podzim 2018
Čeká vás celkem 14 lekcí:
 plavání KOJENCŮ i starších DĚTÍ v bazénu s mořskou vodou
 vývojové cvičení pro děti – Bobath koncept
 FitBall Balance – kompenzační a relaxační cvičení na míči
 Latino-Dance a výuka společenských tanců
Díky naší metodice rozvoje psychomotoriky dětí a ideálním podmínkám v hotelu, třetí den výuky většina dětí zvládne bezpečný pobyt pod vodou :-)
 
Lékařská přípravka
Celoroční přípravka na lékařskou fakultu
 
Motůčko půjčovna Brno
Elektrické motorové stavební kolečko (motúčko), které vám výrazně usnadní práci.
 
Autorská prodejna Dobrá kniha
Přímý prodej kvalitních knih českých a slovenských autorů.
 
Napínavé povídky
Stránky věnované tvorbě Moniky May a Tomáše Juráka.
 
Gedmatch.info
Stránky, které Vám pomohou najít shody v rodokmenu s ostatními uživateli.
 
Genea
Genealogické stránky Občanského sdružení Genea.
 
Genealogie.cz
Stránky České genealogické a heraldické společnosti v Praze.
 
 Facebook


 Kalendář na následujících 30 dní
Sobota 21.9.2019
Matouš
Neděle 22.9.2019
Darina
Pondělí 23.9.2019
Berta
Úterý 24.9.2019
Jaromír, Jaromíra
Středa 25.9.2019
Zlata, Zlatuše
Čtvrtek 26.9.2019
Andrea
Pátek 27.9.2019
Jonáš
Sobota 28.9.2019
Václav, Václava
Den české státnosti
Neděle 29.9.2019
Michal, Michael
Pondělí 30.9.2019
Jeroným
Úterý 1.10.2019
Igor
Středa 2.10.2019
Olívie, Galina, Oliver
Čtvrtek 3.10.2019
Bohumil
Pátek 4.10.2019
František
Sobota 5.10.2019
Eliška
Neděle 6.10.2019
Hanuš
Pondělí 7.10.2019
Justýna
Úterý 8.10.2019
Věra
Středa 9.10.2019
Štefan, Sára
Čtvrtek 10.10.2019
Marina
Pátek 11.10.2019
Andrej
Sobota 12.10.2019
Marcel
Neděle 13.10.2019
Renáta
Pondělí 14.10.2019
Agáta
Úterý 15.10.2019
Tereza, Terezie
Středa 16.10.2019
Havel
Čtvrtek 17.10.2019
Hedvika
Pátek 18.10.2019
Lukáš
Sobota 19.10.2019
Michaela, Michala
Neděle 20.10.2019
Vendelín
Pondělí 21.10.2019
Brigita

 Zajímavé stránky
O židovských příjmeních
Genea stránky o genealogii
Genealogie Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
Archiv hlavního města Prahy
Moravský zemský archiv Brno
Staročeský slovník
Liturgický kalendář
Národní knihovna knihy a periodika on-line
Jména tajemství zbavená (PPT)
Gruntovní knihy na familysearch.org
Databáze legionářů a padlých v 1. a 2. sv. válce
Genebaze.cz genealogické stránky
Lánové rejstříky na MZA 1669–1679

Nejoblíbenější jména v některých státech:
Slovinsko
Norsko
Itálie
Německo
Španělsko
Irsko
Dánsko
Belgie
Nový Zéland
Skotsko
Švédsko
Severní Irsko
Anglie a Wales
USA
Kompletní seznam diskutovaných témat naleznete zde.
TOPlist