22.4.2024
Evženie
997
417
Matriky


Sbírky matrik mapa
Acta Publica
Archivní Vademecum ZA v Opavě
Východočeské archivy Zámrsk
České archivy
SOA Litoměřice
SOA Praha
AHMP
Porta fontium

Na internetu je celkem 8 oblastních archívů ČR, ve kterých jsou k dispozici matriky narozených, oddaných a zemřelých. Pokusil jsem se do mapy zaznačit oblasti, které jednotlivé sbírky matrik pokrývají. Jak je vidět, ne vždy jsou tyto oblasti ohraničeny hranicemi krajů. Nyní si jednotlivé sbírky matrik blíže představíme. Předtím bych chtěl upozornit, že není nutné zjišťovat, která obec spadá do které sbírky, stačí zadat obec do vyhledávání výše a kliknout na odkaz Matriky.

Acta Publica

Sbírka matrik Acta Publica zahrnuje obce (farnosti) kraje Jihomoravského, téměř celého kraje Zlínského a části kraje Vysočina. Je součástí Moravského zemského archivu Brno.

K jednotlivým matrikám se dostaneme najetím na záložku Vyhledávání a do zobrazeného formuláře zadáme požadovanou obec. Některé matriky pak lze najít zvlášť pod odkazem Vyhledávání podle původce. Do vyhledávání zadáme název obce a klikneme na požadovanou obec. Pokud je ve sloupci Strany číslo větší než 0, je matrika už naskenovaná. Kliknutím na lupu matriku zobrazíme. Předtím můžete zadat číslo strany, na které se matrika otevře. U některých matrik jsou k dispozici záložky v podobě sponek, které odkazují na jednotlivé části matriky. Snadno se tak dostaneme na začátky záznamů jednotlivých obcí nebo indexů.

Pokud se do aplikace zaregistrujete, máte k dispozici další možnosti - zapisovat vlastní poznámky a ukládat odkazy na strany matriky. Další výhodou registrace je přístup k různým dokumentům. K těmto dokumentům se dostanete také z adresy: http://actapublica.eu/userdata a najdete tam např. seznamy téměř všech matrik pro jednotlivé okresy a bližší informace o nich.

Odkaz na sbírku matrik

Archivní Vademecum ZA v Opavě

Sbírka matrik zahrnuje obce (farnosti) kraje Moravskoslezského, Olomouckého a malé části Zlínského kraje. Je součástí Zemského archivu v Opavě.

Před vyhledáním matrik požadované obce lze nastavit různé filtry, které počet výsledků omezí pouze na ty, které potřebujete. Výběr databází použijeme pro omezení pouze na matriky. Časový rozsah použijeme na omezení časového období a tuto možnost zaškrtneme. Ve Specifickém filtru můžeme určit původce (farní úřad apod.), druh matriky (narození, oddaní, zemřelí). Lupa s otazníkem napoví možnosti zadání. Po zadání obce a kliknutí na Vyhledat se zobrazí seznam matrik. Ty, které jsou už naskenovány, jsou označeny obrázkem nad lupou. Druh matriky poznáme podle písmen N, O, Z, indexy podle označení I-N, I-O, I-Z. Kliknutím na již zmíněný obrázek se dostaneme ke skenu matriky

V matrice můžeme listovat kliknutím na náhled vlevo. Je škoda, že se zobrazí pouze 10 obrázků a nelze v levém pruhu scrollovat přes celý obsah matriky. Je nutné tedy použít šipky nahoře, nebo zadat číslo stránky v bílém poli vpravo od šipek. Pokud si chcete adresu stránky uložit, použijte odkaz Přímý odkaz na obrázek.

Odkaz na sbírku matrik

Východočeské archivy Zámrsk

Sbírka matrik zahrnuje obce (farnosti) kraje Pardubického, Královéhradeckého a části kraje Vysočina. Je součástí Východočeských archivů.

Zatímco v případě všech ostatních sbírek si prohlížíme matriky on-line, tato sbírka nabízí jeden pdf soubor, kde je seznam všech matrik, které spadají do oblasti, kterou sbírka zahrnuje. K tomuto souboru se dostaneme přes odkaz: Inventární seznam Sbírky matrik Východočeského kraje 1587-1949. Pokud je již uvedená matrika zpracována, je v seznamu uveden odkaz na soubor zip, který obsahuje jednotlivé strany matriky ve formátu jpg, takže je lze procházet běžnými prohlížeči obrázků. Možnost stáhnutí celé matriky najednou do počítače oceníme v případě matrik, do nichž nahlížíme častěji. Jinak je to ale spíše nevýhoda, protože soubor je dosti velký. Nemáme tak zároveň možnost si uložit přímý odkaz na konkrétní stranu matriky.

Mapu a stav digitalizace najdeme na úvodní stránce.

Odkaz na sbírku matrik

České archivy

Sbírka matrik zahrnuje obce (farnosti) kraje Jihočeského a části kraje Vysočina. Je součástí Státního oblastního archivu v Třeboni.

K procházení matrik se dostaneme kliknutím na záložku Hledání a dále v políčku Oblast hledání vybráním možnosti matriční knihy. Zobrazí se nám další formulář, kde do pole Hledaná slova zadáme název požadované obce. Dále můžeme omezit počet výsledků hledání vyplněním polí Datace... Po kliknutí na tlačítko Hledat se nám zobrazí přehled nalezených matrik, že matrika obsahuje index poznáme podle textu [index].

V matrikách listujeme buď přímým výběrem požadovaného snímku vlevo dole. Můžeme při listování také používat šipky, dokonce můžeme snímky otáčet. U některých matrik jsou uživateli zpracovány indexy, takže pokud vidíme záložku INDEX, máme k dispozici seznam příjmení, jmen, obcí a roků a kliknutím na ně se dostaneme přímo na příslušnou stránku matriky.

Další způsob, jak se k požadované matrice dostaneme, je kliknutí na záložku PRŮZKUMNÍK.

Odkaz na sbírku matrik

SOA Litoměřice

Sbírka matrik zahrnuje obce (farnosti) Ústeckého kraje a Libereckého kraje. Je součástí Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Do pole Rozšířené vyhledávání napíšeme požadovanou obec a po kliknutí na lupu se nám zobrazí seznam matrik. Každá položka obsahuje informace o typu matriky a časovém období. Po vybrání konkrétní matriky se zobrazí podrobnější informace a obrázek, který je odkazem do listování v matrice.

Tam na levé straně vidíme náhled 10 listů, další zobrazíme kliknutím na šipky nahoře, nebo zadáním čísla stránky. Odkaz na stránku matriky získáme kliknutím na permalink, kliknutím na uložit obrázek si můžeme stranu matriky uložit ve formátu jpg.

Odkaz na sbírku matrik

SOA Praha

Sbírka matrik zahrnuje obce (farnosti) Středočeského kraje. Je součástí Státního oblastního archivu v Praze.

Do pole vyhledávání napíšeme požadovanou obec a po kliknutí na tlačítko Vyhledat se nám zobrazí seznam matrik. Každá položka obsahuje informace o typu matriky a časovém období. Které matriky jsou k dispozici, poznáme podle sloupce Skeny.

Ovládací prvky jsou umístěny pouze na dolní liště: otáčení vlevo a pravo, posuvník pro zmenšování a zvětšování, výběr stránek a šipky pro posun o jednu stránku. Zajímavým prvkem je šipka pro stažení stránky matriky ve formátu jpg.

Po kliknutí na odkaz Dokumenty se zobrazí stránka s odkazy na mapy středočeských farností a stav digitalizace.

Odkaz na sbírku matrik

AHMP Praha

Sbírka matrik zahrnuje obvody Hlavního města Prahy. Je součástí Archivu Hlavního města Prahy.

Kliknutím na záložku Procházet a hledat zobrazíme strom, ve kterém procházíme přes rozdělení na katolické, nekatolické nebo civilní matriky na obvody a části Prahy. Po kliknutí na nejnižší úroveň stromu se zobrazí seznam matrik s označením typu matriky a časovým obdobím. Po kliknutím na požadovaný odkaz se dostaneme na detail vlastní matriky a kliknutím na obrázek na zadání ověřovacího kódu a po jeho zadání teprve k procházení jednotlivých stránek matriky.

V levé části máme pouze 10 náhledů stránek. Šipkami nahoře můžeme zobrazit dalších 10 náhledů nebo listovat v matrice po jednotlivých stránkách. Je škoda, že nelze zadat číslo stránky matriky. Kliknutím na ikonku řetězu vpravo nahoře získáme adresu stránky matriky. Ve spodní části máme kromě možnosti žvětšování a zmenšování také možnost přepnutí na režim celé obrazovky.

Odkaz na sbírku matrik

Porta fontium

Sbírka matrik zahrnuje obce (farnosti) Karlovarského kraje a Plzeňského kraje. Je součástí Státního oblastního archivu v Plzni.

Kliknutím na záložku Matriky se dostaneme přímo do vyhledávání v matrikách. Požadovanou obec zadáme do pole Místo. V části Typ můžeme výběr omezit na požadované typy a vyplněním polích Od roku, Do roku na požadované období. Kliknutím na tlačítko Použít se nám zobrazí seznam matrik. K požadované matrice se dostaneme kliknutím na lupu vpravo.

V levé části se nám zobrazí náhled na všechny strany matriky, takže se k požadované stránce dostaneme pohodlně pomocí posuvníku. V horní černé části se nachází tlačítka pro zvětšení, zmenšení, přepnutí do základní velikosti a režim celé obrazovky. Další skupina tlačítek nám umožňuje otočit stránku, zamknout zvolenou velikost, posun o stránku dopředu a dozadu a také zadání konkrétní stránky. V modré části je k dispozici šipka, pomocí které je možné stáhnout snímek aktuální stránky matriky. Ve spodní části jsou pak ještě podrobné informace o matrice. Stránku matriky můžeme posunovat myší při stisknutém levém tlačítku. Kolečkem myši pak můžeme stránku zvětšovat a zmenšovat. Určitým specifikem je, že po kliknutí na tlačítko Zpět prohlížeče se nedostaneme na předchozí prohlíženou stránku, ale do vyhledávání. Dalším je pak zajímavá vlastnost - stránka si pamatuje, co bylo ve filtru vyhledávání naposledy vyplněno.

Odkaz na sbírku matrik

Příště budeme pokračovat židovskými matrikami.

Přečtěte si také:

SVÁTKY

Proč slavíme svátky a jak se vyvíjel kalendář.

OBEC, MĚSTYS, MĚSTO, STATUTÁRNÍ MĚSTO

Může být město počtem obyvatel menší než obec? Na tuto a další otázky odpoví tento článek.

PŘÍJMENÍ NA PRVNÍCH MÍSTECH V OKRESECH

Nejvíc prvních příček zaujímá podle očekávání Novák/Nováková. Která další příjmení se v tomto směru prosadila?

VÍCESLOVNÁ KŘESTNÍ JMÉNA

jsou v poslední době u nás ve velké oblibě. Jaká jsou nejčastější a kolik jich vlastně je?

Verze pro mobilní telefony a zařízení
Přepnout na verzi pro počítače
Kontakt: pavel@jandora.cz
1,5 tis. To se mi líbí
TOPlist